Kefalet Sigortası

İş ortaklarınız, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirme sürecinde, sizden teminat talep edebilirler. Tarafımızdan sunulan Kefalet Sigortası, iş ortaklarınızla kalıcı ve güvene dayalı bir iş ilişkisine başlamanız için gereken güven ortamını sağlar.

KEFALET SİGORTASI ÜRÜNLERİMİZ
Banka Teminat Mektubu’na birebir muadil özellikteki Kefalet Senetlerimiz;

  • İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
  • Avans Ödeme Teminatı: Lehdar tarafından Amir’e yapılan avans ödeme(leri)nin, Amir’in lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
  • İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik, makine üretimi gibi iş performansının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.